Konjugacija od relativizirati

 • Prezent od „relativizirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja relativiziram relativiziram relativiziram
  ti relativiziraš relativiziraš relativiziraš
  on/ona/ono relativizira relativizira relativizira
  mi relativiziramo relativiziramo relativiziramo
  vi relativizirate relativizirate relativizirate
  oni/one/ona relativiziraju relativiziraju relativiziraju
 • Perfekt od „relativizirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam relativizirao sam relativizirala -
  ti si relativizirao si relativizirala -
  on/ona/ono je relativizirao je relativizirala je relativiziralo
  mi smo relativizirali smo relativizirale -
  vi ste relativizirali ste relativizirale -
  oni/one/ona su relativizirali su relativizirale su relativizirala