Konjugacija od razodjenuti

 • Prezent od „razodjenuti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja razodjenem razodjenem razodjenem
  ti razodjeneš razodjeneš razodjeneš
  on/ona/ono razodjene razodjene razodjene
  mi razodjenemo razodjenemo razodjenemo
  vi razodjenete razodjenete razodjenete
  oni/one/ona razodjenu razodjenu razodjenu
 • Perfekt od „razodjenuti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam razodjenuo sam razodjenula -
  ti si razodjenuo si razodjenula -
  on/ona/ono je razodjenuo je razodjenula je razodjenulo
  mi smo razodjenuli smo razodjenule -
  vi ste razodjenuli ste razodjenule -
  oni/one/ona su razodjenuli su razodjenule su razodjenula