Konjugacija od podbaciti

 • Prezent od „podbaciti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja podbacim podbacim podbacim
  ti podbaciš podbaciš podbaciš
  on/ona/ono podbaci podbaci podbaci
  mi podbacimo podbacimo podbacimo
  vi podbacite podbacite podbacite
  oni/one/ona podbace podbace podbace
 • Perfekt od „podbaciti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam podbacio sam podbacila -
  ti si podbacio si podbacila -
  on/ona/ono je podbacio je podbacila je podbacilo
  mi smo podbacili smo podbacile -
  vi ste podbacili ste podbacile -
  oni/one/ona su podbacili su podbacile su podbacila