Konjugacija od revidirati

 • Prezent od „revidirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja revidiram revidiram revidiram
  ti revidiraš revidiraš revidiraš
  on/ona/ono revidira revidira revidira
  mi revidiramo revidiramo revidiramo
  vi revidirate revidirate revidirate
  oni/one/ona revidiraju revidiraju revidiraju
 • Perfekt od „revidirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam revidirao sam revidirala -
  ti si revidirao si revidirala -
  on/ona/ono je revidirao je revidirala je revidiralo
  mi smo revidirali smo revidirale -
  vi ste revidirali ste revidirale -
  oni/one/ona su revidirali su revidirale su revidirala