Konjugacija od odlebdjeti

 • Prezent od „odlebdjeti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja odlebdim odlebdim odlebdim
  ti odlebdiš odlebdiš odlebdiš
  on/ona/ono odlebdi odlebdi odlebdi
  mi odlebdimo odlebdimo odlebdimo
  vi odlebdite odlebdite odlebdite
  oni/one/ona odlebde odlebde odlebde
 • Perfekt od „odlebdjeti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam odlebdio sam odlebdjela -
  ti si odlebdio si odlebdjela -
  on/ona/ono je odlebdio je odlebdjela je odlebdjelo
  mi smo odlebdjeli smo odlebdjele -
  vi ste odlebdjeli ste odlebdjele -
  oni/one/ona su odlebdjeli su odlebdjele su odlebdjela