Konjugacija od uvjeravati

 • Prezent od „uvjeravati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja uvjeravam uvjeravam uvjeravam
  ti uvjeravaš uvjeravaš uvjeravaš
  on/ona/ono uvjerava uvjerava uvjerava
  mi uvjeravamo uvjeravamo uvjeravamo
  vi uvjeravate uvjeravate uvjeravate
  oni/one/ona uvjeravaju uvjeravaju uvjeravaju
 • Perfekt od „uvjeravati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam uvjeravao sam uvjeravala -
  ti si uvjeravao si uvjeravala -
  on/ona/ono je uvjeravao je uvjeravala je uvjeravalo
  mi smo uvjeravali smo uvjeravale -
  vi ste uvjeravali ste uvjeravale -
  oni/one/ona su uvjeravali su uvjeravale su uvjeravala