Konjugacija od nijekati

 • Prezent od „nijekati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja niječem niječem niječem
  ti niječeš niječeš niječeš
  on/ona/ono niječe niječe niječe
  mi niječemo niječemo niječemo
  vi niječete niječete niječete
  oni/one/ona niječu niječu niječu
 • Perfekt od „nijekati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam nijekao sam nijekala -
  ti si nijekao si nijekala -
  on/ona/ono je nijekao je nijekala je nijekalo
  mi smo nijekali smo nijekale -
  vi ste nijekali ste nijekale -
  oni/one/ona su nijekali su nijekale su nijekala