Konjugacija od demodulirati

 • Prezent od „demodulirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja demoduliram demoduliram demoduliram
  ti demoduliraš demoduliraš demoduliraš
  on/ona/ono demodulira demodulira demodulira
  mi demoduliramo demoduliramo demoduliramo
  vi demodulirate demodulirate demodulirate
  oni/one/ona demoduliraju demoduliraju demoduliraju
 • Perfekt od „demodulirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam demodulirao sam demodulirala -
  ti si demodulirao si demodulirala -
  on/ona/ono je demodulirao je demodulirala je demoduliralo
  mi smo demodulirali smo demodulirale -
  vi ste demodulirali ste demodulirale -
  oni/one/ona su demodulirali su demodulirale su demodulirala