Konjugacija od sablazniti

 • Prezent od „sablazniti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sablaznim sablaznim sablaznim
  ti sablazniš sablazniš sablazniš
  on/ona/ono sablazni sablazni sablazni
  mi sablaznimo sablaznimo sablaznimo
  vi sablaznite sablaznite sablaznite
  oni/one/ona sablazne sablazne sablazne
 • Perfekt od „sablazniti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam sablaznio sam sablaznila -
  ti si sablaznio si sablaznila -
  on/ona/ono je sablaznio je sablaznila je sablaznilo
  mi smo sablaznili smo sablaznile -
  vi ste sablaznili ste sablaznile -
  oni/one/ona su sablaznili su sablaznile su sablaznila