Konjugacija od napiti

 • Prezent od „napiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja napijem napijem napijem
  ti napiješ napiješ napiješ
  on/ona/ono napije napije napije
  mi napijemo napijemo napijemo
  vi napijete napijete napijete
  oni/one/ona napiju napiju napiju
 • Perfekt od „napiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam napio sam napila -
  ti si napio si napila -
  on/ona/ono je napio je napila je napilo
  mi smo napili smo napile -
  vi ste napili ste napile -
  oni/one/ona su napili su napile su napila