Konjugacija od nadirati

 • Prezent od „nadirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja nadirem nadirem nadirem
  ti nadireš nadireš nadireš
  on/ona/ono nadire nadire nadire
  mi nadiremo nadiremo nadiremo
  vi nadirete nadirete nadirete
  oni/one/ona nadiru nadiru nadiru
 • Perfekt od „nadirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam nadirao sam nadirala -
  ti si nadirao si nadirala -
  on/ona/ono je nadirao je nadirala je nadiralo
  mi smo nadirali smo nadirale -
  vi ste nadirali ste nadirale -
  oni/one/ona su nadirali su nadirale su nadirala