Konjugacija od odabrati

 • Prezent od „odabrati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja odaberem odaberem odaberem
  ti odabereš odabereš odabereš
  on/ona/ono odabere odabere odabere
  mi odaberemo odaberemo odaberemo
  vi odaberete odaberete odaberete
  oni/one/ona odaberu odaberu odaberu
 • Perfekt od „odabrati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam odabrao sam odabrala -
  ti si odabrao si odabrala -
  on/ona/ono je odabrao je odabrala je odabralo
  mi smo odabrali smo odabrale -
  vi ste odabrali ste odabrale -
  oni/one/ona su odabrali su odabrale su odabrala