Konjugacija od sadržavati

 • Prezent od „sadržavati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sadržavam sadržavam sadržavam
  ti sadržavaš sadržavaš sadržavaš
  on/ona/ono sadržava sadržava sadržava
  mi sadržavamo sadržavamo sadržavamo
  vi sadržavate sadržavate sadržavate
  oni/one/ona sadržavaju sadržavaju sadržavaju
 • Perfekt od „sadržavati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam sadržavao sam sadržavala -
  ti si sadržavao si sadržavala -
  on/ona/ono je sadržavao je sadržavala je sadržavalo
  mi smo sadržavali smo sadržavale -
  vi ste sadržavali ste sadržavale -
  oni/one/ona su sadržavali su sadržavale su sadržavala