Konjugacija od pobijediti

 • Prezent od „pobijediti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja pobijedim pobijedim pobijedim
  ti pobijediš pobijediš pobijediš
  on/ona/ono pobijedi pobijedi pobijedi
  mi pobijedimo pobijedimo pobijedimo
  vi pobijedite pobijedite pobijedite
  oni/one/ona pobijede pobijede pobijede
 • Perfekt od „pobijediti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam pobijedio sam pobijedila -
  ti si pobijedio si pobijedila -
  on/ona/ono je pobijedio je pobijedila je pobijedilo
  mi smo pobijedili smo pobijedile -
  vi ste pobijedili ste pobijedile -
  oni/one/ona su pobijedili su pobijedile su pobijedila