Konjugacija od shvatiti

 • Prezent od „shvatiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja shvatim shvatim shvatim
  ti shvatiš shvatiš shvatiš
  on/ona/ono shvati shvati shvati
  mi shvatimo shvatimo shvatimo
  vi shvatite shvatite shvatite
  oni/one/ona shvate shvate shvate
 • Perfekt od „shvatiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam shvatio sam shvatila -
  ti si shvatio si shvatila -
  on/ona/ono je shvatio je shvatila je shvatilo
  mi smo shvatili smo shvatile -
  vi ste shvatili ste shvatile -
  oni/one/ona su shvatili su shvatile su shvatila