Konjugacija od saznati

 • Prezent od „saznati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja saznam saznam saznam
  ti saznaš saznaš saznaš
  on/ona/ono sazna sazna sazna
  mi saznamo saznamo saznamo
  vi saznate saznate saznate
  oni/one/ona saznaju saznaju saznaju
 • Perfekt od „saznati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam saznao sam saznala -
  ti si saznao si saznala -
  on/ona/ono je saznao je saznala je saznalo
  mi smo saznali smo saznale -
  vi ste saznali ste saznale -
  oni/one/ona su saznali su saznale su saznala