Konjugacija od frakcionirati

 • Prezent od „frakcionirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja frakcioniram frakcioniram frakcioniram
  ti frakcioniraš frakcioniraš frakcioniraš
  on/ona/ono frakcionira frakcionira frakcionira
  mi frakcioniramo frakcioniramo frakcioniramo
  vi frakcionirate frakcionirate frakcionirate
  oni/one/ona frakcioniraju frakcioniraju frakcioniraju
 • Perfekt od „frakcionirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam frakcionirao sam frakcionirala -
  ti si frakcionirao si frakcionirala -
  on/ona/ono je frakcionirao je frakcionirala je frakcioniralo
  mi smo frakcionirali smo frakcionirale -
  vi ste frakcionirali ste frakcionirale -
  oni/one/ona su frakcionirali su frakcionirale su frakcionirala