Konjugacija od dijeliti

 • Prezent od „dijeliti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja dijelim dijelim dijelim
  ti dijeliš dijeliš dijeliš
  on/ona/ono dijeli dijeli dijeli
  mi dijelimo dijelimo dijelimo
  vi dijelite dijelite dijelite
  oni/one/ona dijele dijele dijele
 • Perfekt od „dijeliti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam dijelio sam dijelila -
  ti si dijelio si dijelila -
  on/ona/ono je dijelio je dijelila je dijelilo
  mi smo dijelili smo dijelile -
  vi ste dijelili ste dijelile -
  oni/one/ona su dijelili su dijelile su dijelila