Konjugacija od odgovarati

 • Prezent od „odgovarati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja odgovaram odgovaram odgovaram
  ti odgovaraš odgovaraš odgovaraš
  on/ona/ono odgovara odgovara odgovara
  mi odgovaramo odgovaramo odgovaramo
  vi odgovarate odgovarate odgovarate
  oni/one/ona odgovaraju odgovaraju odgovaraju
 • Perfekt od „odgovarati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam odgovarao sam odgovarala -
  ti si odgovarao si odgovarala -
  on/ona/ono je odgovarao je odgovarala je odgovaralo
  mi smo odgovarali smo odgovarale -
  vi ste odgovarali ste odgovarale -
  oni/one/ona su odgovarali su odgovarale su odgovarala