Konjugacija od ponuditi

 • Prezent od „ponuditi“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja ponudim ponudim ponudim
  ti ponudiš ponudiš ponudiš
  on/ona/ono ponudi ponudi ponudi
  mi ponudimo ponudimo ponudimo
  vi ponudite ponudite ponudite
  oni/one/ona ponude ponude ponude
 • Perfekt od „ponuditi“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam ponudio sam ponudila -
  ti si ponudio si ponudila -
  on/ona/ono je ponudio je ponudila je ponudilo
  mi smo ponudili smo ponudile -
  vi ste ponudili ste ponudile -
  oni/one/ona su ponudili su ponudile su ponudila