Konjugacija od uspavljivati

 • Prezent od „uspavljivati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja uspavljujem uspavljujem uspavljujem
  ti uspavljuješ uspavljuješ uspavljuješ
  on/ona/ono uspavljuje uspavljuje uspavljuje
  mi uspavljujemo uspavljujemo uspavljujemo
  vi uspavljujete uspavljujete uspavljujete
  oni/one/ona uspavljuju uspavljuju uspavljuju
 • Perfekt od „uspavljivati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam uspavljivao sam uspavljivala -
  ti si uspavljivao si uspavljivala -
  on/ona/ono je uspavljivao je uspavljivala je uspavljivalo
  mi smo uspavljivali smo uspavljivale -
  vi ste uspavljivali ste uspavljivale -
  oni/one/ona su uspavljivali su uspavljivale su uspavljivala