Konjugacija od predati

 • Prezent od „predati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja predam predam predam
  ti predaš predaš predaš
  on/ona/ono preda preda preda
  mi predamo predamo predamo
  vi predate predate predate
  oni/one/ona predaju predaju predaju
 • Perfekt od „predati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam predao sam predala -
  ti si predao si predala -
  on/ona/ono je predao je predala je predalo
  mi smo predali smo predale -
  vi ste predali ste predale -
  oni/one/ona su predali su predale su predala