Konjugacija od iznajmiti

 • Prezent od „iznajmiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja iznajmim iznajmim iznajmim
  ti iznajmiš iznajmiš iznajmiš
  on/ona/ono iznajmi iznajmi iznajmi
  mi iznajmimo iznajmimo iznajmimo
  vi iznajmite iznajmite iznajmite
  oni/one/ona iznajme iznajme iznajme
 • Perfekt od „iznajmiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam iznajmio sam iznajmila -
  ti si iznajmio si iznajmila -
  on/ona/ono je iznajmio je iznajmila je iznajmilo
  mi smo iznajmili smo iznajmile -
  vi ste iznajmili ste iznajmile -
  oni/one/ona su iznajmili su iznajmile su iznajmila