Konjugacija od oždrijebiti

 • Prezent od „oždrijebiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja oždrijebim oždrijebim oždrijebim
  ti oždrijebiš oždrijebiš oždrijebiš
  on/ona/ono oždrijebi oždrijebi oždrijebi
  mi oždrijebimo oždrijebimo oždrijebimo
  vi oždrijebite oždrijebite oždrijebite
  oni/one/ona oždrijebe oždrijebe oždrijebe
 • Perfekt od „oždrijebiti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam oždrijebio sam oždrijebila -
  ti si oždrijebio si oždrijebila -
  on/ona/ono je oždrijebio je oždrijebila je oždrijebilo
  mi smo oždrijebili smo oždrijebile -
  vi ste oždrijebili ste oždrijebile -
  oni/one/ona su oždrijebili su oždrijebile su oždrijebila