Konjugacija od poroditi

 • Prezent od „poroditi“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja porodim porodim porodim
  ti porodiš porodiš porodiš
  on/ona/ono porodi porodi porodi
  mi porodimo porodimo porodimo
  vi porodite porodite porodite
  oni/one/ona porode porode porode
 • Perfekt od „poroditi“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam porodio sam porodila -
  ti si porodio si porodila -
  on/ona/ono je porodio je porodila je porodilo
  mi smo porodili smo porodile -
  vi ste porodili ste porodile -
  oni/one/ona su porodili su porodile su porodila