Konjugacija od skriti

 • Prezent od „skriti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja skrijem skrijem skrijem
  ti skriješ skriješ skriješ
  on/ona/ono skrije skrije skrije
  mi skrijemo skrijemo skrijemo
  vi skrijete skrijete skrijete
  oni/one/ona skriju skriju skriju
 • Perfekt od „skriti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam skrio sam skrila -
  ti si skrio si skrila -
  on/ona/ono je skrio je skrila je skrilo
  mi smo skrili smo skrile -
  vi ste skrili ste skrile -
  oni/one/ona su skrili su skrile su skrila