Konjugacija od dodijati

 • Prezent od „dodijati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja dodijam dodijam dodijam
  ti dodijaš dodijaš dodijaš
  on/ona/ono dodija dodija dodija
  mi dodijamo dodijamo dodijamo
  vi dodijate dodijate dodijate
  oni/one/ona dodijaju dodijaju dodijaju
 • Perfekt od „dodijati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam dodijao sam dodijala -
  ti si dodijao si dodijala -
  on/ona/ono je dodijao je dodijala je dodijalo
  mi smo dodijali smo dodijale -
  vi ste dodijali ste dodijale -
  oni/one/ona su dodijali su dodijale su dodijala