Konjugacija od boraviti

 • Prezent od „boraviti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja boravim boravim boravim
  ti boraviš boraviš boraviš
  on/ona/ono boravi boravi boravi
  mi boravimo boravimo boravimo
  vi boravite boravite boravite
  oni/one/ona borave borave borave
 • Perfekt od „boraviti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam boravio sam boravila -
  ti si boravio si boravila -
  on/ona/ono je boravio je boravila je boravilo
  mi smo boravili smo boravile -
  vi ste boravili ste boravile -
  oni/one/ona su boravili su boravile su boravila