Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za hingeben

njemacki hrvatski
hingeben Verb
Fehler melden
dati
hingeben Verb
Fehler melden
pokloniti
hingeben Verb
Fehler melden
predati se
hingeben Verb
Fehler melden
žrtvovati

10 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
hingeben Verb
Fehler melden
dati
in Auftrag geben dati nalog
in Auftrag geben dati u obradu
Garantie geben dati jamstvo
einen Kuss geben dati poljubac
hingeben Verb
Fehler melden
predati se
dem Trinken hingegeben predati se piću
das Spiel verloren geben predati se
sich gefangen geben predati se
den Koffer in die Gepäckaufbewahrung geben predati putni kovčeg u garderobu
hingeben Verb
Fehler melden
žrtvovati
seinen kostbaren Besitz gab er hin žrtvovao je svoju dragocjenu imovinu
sein Leben gab er hin žrtvovao je svoj život