Konjugacija od komandirati

 • Prezent od „komandirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja komandiram komandiram komandiram
  ti komandiraš komandiraš komandiraš
  on/ona/ono komandira komandira komandira
  mi komandiramo komandiramo komandiramo
  vi komandirate komandirate komandirate
  oni/one/ona komandiraju komandiraju komandiraju
 • Perfekt od „komandirati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam komandirao sam komandirala -
  ti si komandirao si komandirala -
  on/ona/ono je komandirao je komandirala je komandiralo
  mi smo komandirali smo komandirale -
  vi ste komandirali ste komandirale -
  oni/one/ona su komandirali su komandirale su komandirala