Konjugacija od uveseljavati

 • Prezent od „uveseljavati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja uveseljavam uveseljavam uveseljavam
  ti uveseljavaš uveseljavaš uveseljavaš
  on/ona/ono uveseljava uveseljava uveseljava
  mi uveseljavamo uveseljavamo uveseljavamo
  vi uveseljavate uveseljavate uveseljavate
  oni/one/ona uveseljavaju uveseljavaju uveseljavaju
 • Perfekt od „uveseljavati“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam uveseljavao sam uveseljavala -
  ti si uveseljavao si uveseljavala -
  on/ona/ono je uveseljavao je uveseljavala je uveseljavalo
  mi smo uveseljavali smo uveseljavale -
  vi ste uveseljavali ste uveseljavale -
  oni/one/ona su uveseljavali su uveseljavale su uveseljavala