Konjugacija od pojaviti se

 • Prezent od „pojaviti se“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja pojavim pojavim pojavim
  ti pojaviš pojaviš pojaviš
  on/ona/ono pojavi pojavi pojavi
  mi pojavimo pojavimo pojavimo
  vi pojavite pojavite pojavite
  oni/one/ona pojave pojave pojave
 • Perfekt od „pojaviti se“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam pojavio sam pojavila -
  ti si pojavio si pojavila -
  on/ona/ono je pojavio je pojavila je pojavilo
  mi smo pojavili smo pojavile -
  vi ste pojavili ste pojavile -
  oni/one/ona su pojavili su pojavile su pojavila