Konjugacija od nagoditi se

 • Prezent od „nagoditi se“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja nagodim nagodim nagodim
  ti nagodiš nagodiš nagodiš
  on/ona/ono nagodi nagodi nagodi
  mi nagodimo nagodimo nagodimo
  vi nagodite nagodite nagodite
  oni/one/ona nagode nagode nagode
 • Perfekt od „nagoditi se“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam nagodio sam nagodila -
  ti si nagodio si nagodila -
  on/ona/ono je nagodio je nagodila je nagodilo
  mi smo nagodili smo nagodile -
  vi ste nagodili ste nagodile -
  oni/one/ona su nagodili su nagodile su nagodila