Konjugacija od baviti se

 • Prezent od „baviti se“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja bavim bavim bavim
  ti baviš baviš baviš
  on/ona/ono bavi bavi bavi
  mi bavimo bavimo bavimo
  vi bavite bavite bavite
  oni/one/ona bave bave bave
 • Perfekt od „baviti se“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam bavio sam bavila -
  ti si bavio si bavila -
  on/ona/ono je bavio je bavila je bavilo
  mi smo bavili smo bavile -
  vi ste bavili ste bavile -
  oni/one/ona su bavili su bavile su bavila