Konjugacija od jaditi

 • Prezent od „jaditi“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja jadim jadim jadim
  ti jadiš jadiš jadiš
  on/ona/ono jadi jadi jadi
  mi jadimo jadimo jadimo
  vi jadite jadite jadite
  oni/one/ona jade jade jade
 • Perfekt od „jaditi“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam jadio sam jadila -
  ti si jadio si jadila -
  on/ona/ono je jadio je jadila je jadilo
  mi smo jadili smo jadile -
  vi ste jadili ste jadile -
  oni/one/ona su jadili su jadile su jadila