__h1_adjectives_english_detail

  • Komparacija od „erhalten“

    Pozitiv erhalten
    Komparativ
    Superlativ