Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za weiter

njemacki hrvatski
weiter još
weiter dalje
weiter onda
weiter naprijed
weiter više

18 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
weiter još
weiter seewärts gelegen smješten još dalje prema otvorenom moru
Noch weitere Fragen? Ima li još pitanja?
für eine weitere Woche za još jedan tjedan
die Geschichte geht noch weiter priča još nije gotova
weiter dalje
und so weiter i tako dalje
Danach sehen wir weiter kasnije ćemo vidjeti dalje
ein Schritt weiter korak dalje
lerne nur weiter samo dalje uči
weiter onda
Dann sehen wir weiter Onda ćemo vidjeti kako kasnije
was weiter? što se onda dogodilo?
weiter naprijed
nur weiter so samo tako naprijed
weiter so! samo tako naprijed
weiter vorn malo dalje naprijed
den Sessel weiter vorstellen naslonjač pomaknuti naprijed
weiter više
das Boot treibt immer weiter vom Ufer weg čamac se sve više udaljava od obale
nicht weiter interessant više ne zanimljivo
nicht weiter interessant više ne interesantno
nichts weiter als ništa više nego