Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za weg

njemacki hrvatski
Weg Imenica put
Weg Imenica cesta
Weg Imenica smjer
Weg Imenica putovanje
Weg Imenica staza
Weg Imenica putanja
weg dalje
weg odatle

15 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
Weg Imenica put
sollen wir uns auf halben Weg treffen da se nadjemo na pola puta
der Weg zum Strand put prema plaži
der Weg zum Strand put do plaže
öffentlicher Weg javni put
Weg Imenica cesta
dieser Weg führt von der Hauptstraße ab taj se put odvaja od glavne ceste
wir gehen abends oft weg navečer često izlazimo
das Auto rutschte weg automobil je skliznuo s ceste
ein stuckeriger Weg neravna cesta
Weg Imenica putovanje
seinen Weg fortsetzen nastaviti putovanje
Weg Imenica staza
es gab nicht Weg noch Steg nije bilo ni puta ni staze
die Wege sind vom Regen aufgeweicht staze su se razmekšale od kiše
weg dalje
die Kinder drängen von den fürsorglichen Eltern weg djecu vuče želja dalje od brižnih roditelja
weg damit! dalje od mene s tim!
der Weg ging nicht mehr weiter put nije išao dalje
weg odatle
weg da miči se odatle