Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za versprengen

njemacki hrvatski
versprengen Verb razbiti
versprengen Verb tjerati
versprengen Verb potjerati
versprengen Verb rastjerati

3 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
versprengen Verb razbiti
die feindlichen Verbände versprengen razbiti neprijateljske postrojbe
versprengte Soldaten razbijena vojska
versprengen Verb rastjerati
der Wolf versprengte die Herde vuk je rastjerao stado