Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za taufen

njemacki hrvatski
taufen Verb
Fehler melden
krstiti
taufen Verb
Fehler melden
pokrstiti
taufen Verb
Fehler melden
pokrštavati
Taufe Imenica
Fehler melden
krštenje

4 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
taufen Verb
Fehler melden
krstiti
ein Kind taufen krstiti dijete
sich taufen lassen dati se krstiti
taufen Verb
Fehler melden
pokrstiti
ein getaufter Jude pokršteni Židov
Taufe Imenica
Fehler melden
krštenje
ohne Taufe sterben umrijeti bez krštenja