Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za sorgen

njemacki hrvatski
sorgen Verb
Fehler melden
brinuti se
sorgen Verb
Fehler melden
skrbiti
sorgen Verb
Fehler melden
skrbiti se
Sorgen Imenica
Fehler melden
briga
Sorge Imenica
Fehler melden
briga
Sorge Imenica
Fehler melden
skrb
Sorge Imenica
Fehler melden
zabrinutost
Sorge Imenica
Fehler melden
brižnost

13 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
sorgen Verb
Fehler melden
brinuti se
sich um jemandes Leben sorgen brinuti se za čiji život
für sich selbst sorgen brinuti se sam o sebi
mach dir um mich keine Sorgen nemoj se brinuti zbog mene
der hat Sorgen što njega sve ne brine
Sorgen Imenica
Fehler melden
briga
jemanden von seinen Sorgen ablenken nekome skrenuti misli sa svojih briga
die Sorgen abschütteln osloboditi se briga
die Sorgen teilen podijeliti brige
jemandem Sorgen bereiten nekome stvarati brige
Sorge Imenica
Fehler melden
briga
ohne Sorge bez brige
jemanden von seinen Sorgen ablenken nekome skrenuti misli sa svojih briga
die Sorge um das tägliche Brot briga za svagdanji kruh
diese Sorge bin ich endlich los te sam se brige napokon riješila
Sorge Imenica
Fehler melden
skrb
elterliche Sorge roditeljska skrb