Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za sich tummeln

njemacki hrvatski
sich tummeln Verb tjerati
sich tummeln Verb žuriti se
sich tummeln Verb naganjati

1 pronađenih primjera rečenica

njemacki hrvatski
sich tummeln Verb žuriti se
sich abhaspeln silno se žuriti