Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za prosuditi

hrvatski njemacki
prosuditi Verb beurteilen
prosuditi Verb einschätzen
prosuditi Verb abwägen
prosuditi Verb begutachten
prosuditi Verb überlegen
prosuditi Verb urteilen
prosuditi Verb ermessen
prosuditi Verb wagen

3 pronađenih primjera rečenica

hrvatski njemacki
prosuditi Verb beurteilen
prosuditi kao beurteilen als
o tome se može tek naknadno prosuditi das lässt sich erst aposteriori beurteilen
nešto ispravno prosuditi etwas richtig beurteilen