Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za primati

hrvatski njemacki
primati Verb erhalten
primati Verb beziehen
primati Verb annehmen
primati Verb abnehmen
primati Verb aufnehmen
primati Verb übernehmen
primati Verb kriegen
primati Verb empfangen
primati Verb einnehmen
primati Verb ordinieren
primat Imenica Primat

30 pronađenih primjera rečenica

hrvatski njemacki
primati Verb erhalten
primati plaću ein Gehalt erhalten
primati bankovne izvatke Bankauszüge erhalten
primati gotovinu Bargeld erhalten
primati duplu plaću doppelten Lohn erhalten
primati Verb beziehen
primati mirovinu Rente beziehen
primati plaću ein Gehalt beziehen
primati plaću Lohn beziehen
primati starosnu mirovinu Altersruhegeld beziehen
primati Verb annehmen
primati euharistiju das Abendmahl an style='color: #4496ce;'>an style='color: #4496ce;'>nehmean>nan>
primati pričest das Abendmahl an style='color: #4496ce;'>an style='color: #4496ce;'>nehmean>nan>
nešto prima etwas an style='color: #4496ce;'>nimmtan> auf
priopćenja prima svaka policijska postaja Hinweise an style='color: #4496ce;'>nimmtan> jede Polizeidienststelle entgegen
primati Verb abnehmen
primati euharistiju das Abendmahl nehmen
primati pričest das Abendmahl nehmen
nešto prima etwas nimmt auf
priopćenja prima svaka policijska postaja Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen
primati Verb aufnehmen
primati goste Gäste aufnehmen
pri slijetanju beim Landeanflug auf
onaj koji živi pri tlu auf dem Boden lebend
primati euharistiju das Abendmahl nehmen
primati Verb empfangen
primati sakrament das Sakrament empfangen
primati emisiju u boji eine Sendung in Farbe empfangen
primati emisiju stereo eine Sendung in Stereo empfangen
primati više programa mehrere Programme empfangen
primati Verb einnehmen
primati plaću ein Gehalt beziehen
primati plaću ein Gehalt erhalten
osigurati se užetom pri planinarenju sich beim Bergsteigen durch ein Seil sichern
primati euharistiju das Abendmahl nehmen
primat Imenica Primat
das Primat des Völkerrechts primat međunarodnog prava
primat međunarodnog prava das Primat des Völkerrechts