Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za preklinjati

hrvatski njemacki
preklinjati Verb beschwören
preklinjati Verb flehen
preklinjati Verb beteuern
preklinjati Verb anflehen
preklinjati Verb beknien

2 pronađenih primjera rečenica

hrvatski njemacki
preklinjati Verb anflehen
preklinjati koga za pomoć jemanden um Hilfe an style='color: #4496ce;'>anan style='color: #4496ce;'>an style='color: #4496ce;'>flehean>nan>an>
preklinjati koga kršeći ruke jemanden händeringend an style='color: #4496ce;'>anan style='color: #4496ce;'>an style='color: #4496ce;'>flehean>nan>an>