Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za prebijanje

hrvatski njemacki
prebijanje Imenica Ausgleich
prebijanje Imenica Verrechnung
prebijanje Imenica Anrechnung
prebijanje Imenica Aufrechnung
prebijanje Imenica Kompensation
prebijanje Imenica Abrechnungsverkehr