Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za postrojenje

hrvatski njemacki
postrojenje Imenica Anlage
postrojenje Imenica Installation
postrojenje Imenica Werksanlage
postrojenje Imenica Betrieb
postrojenje Imenica Produktionseinrichtung

3 pronađenih primjera rečenica

hrvatski njemacki
postrojenje Imenica Anlage
nuklearno postrojenje nukleare Anlage
industrijska postrojenja industrielle Anlagen
postrojenje je ubrzo zastarjelo die Anlage ist schnell unmodern geworden