Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za pošiljka

hrvatski njemacki
pošiljka Imenica Sendung
pošiljka Imenica Zusendung
pošiljka Imenica Gut
pošiljka Imenica Übersendung
pošiljka Imenica Einsendung
pošiljka Imenica die Fuhre

4 pronađenih primjera rečenica

hrvatski njemacki
pošiljka Imenica Sendung
ostatak od pošiljke restliche Sendung
nezatražena pošiljka unverlangte Sendung
zaprimanje pošiljke Annahme einer Sendung
pošiljka na poste restante eine postlagernde Sendung