Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za padež

hrvatski njemacki
padež Imenica Fall
padež Imenica Kasus

2 pronađenih primjera rečenica

hrvatski njemacki
padež Imenica Kasus
adverbalni padež adverbaler Kasus
kosi padež obliquer Kasus