Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački prijevod za obrana

hrvatski njemacki
obrati Verb ablesen
obrati Verb abschöpfen
obrati Verb absahnen
obrati Verb abpflücken
obrati Verb abflücken
obrati Verb abstreifen
obrana Imenica Hut
obrana Imenica Abwehr
obrana Imenica Schutz
obrana Imenica Verteidigung
obrana Imenica Wehr
obrana Imenica Vorbeugung
obrana Imenica Rechtfertigung
obrana Imenica Gewehr
obrana Imenica Deckung
obrana Imenica Defensive
obrana Imenica Gegenwehr
obrana Imenica Trutz
obrana Imenica Beschützung
obrana Imenica Hintermannschaft

10 pronađenih primjera rečenica

hrvatski njemacki
obrati Verb abschöpfen
obrati vrhnje s mlijeka den Rahm von der Milch abschöpfen
obrati Verb absahnen
obrati mlijeko die Milch absahnen
obrana Imenica Abwehr
sigurna obrana eine standfeste Abwehr
obrana je kod toga gola spavala bei dem Tor hat die Abwehr gepennt
razbiti obranu na više mjesta die Abwehr durchlöchern
obrana je igrala previše otvoreno die Abwehr spielte zu offen
obrana Imenica Verteidigung
čvrsta obrana starre Verteidigung
nadigrati cijelu protivničku obranu die gesamte gegnerische Verteidigung ausspielen
obrana je odmah počela prljavo igrati die Verteidigung begann sofort zu knüppeln
preuzeti obranu optuženoga die Verteidigung des Angeklagten übernehmen